SVEP Information & Service AB
Rosenlundsgatan 40   |   118 53 Stockholm
Tel: 08-522 275 00   |   Fax: 08-5500 87 45   |   info@svepinfo.se
Kansliinformation »
 

Återförsäljare

Värnamo-Forsheda Rör AB


Besöksadress

Margretelundsvägen 22
33134 Värnamo

E-post

info@vfror.se

Telefon

0370-694600

Fax

0370-18582

SVEP-certifierad

Ja

Medlemsnummer

2374-1484
 
 

Årets viktigaste dag!

2014-04-16

Den 23 maj är du som medlem i Svenska Värmepumpföreningen och/eller Kyl & Värmepumpföretagen inbjuden till att ta det historiska beslutet om att slå samman föreningarna. Dagen börjar med års- respektive extra föreningsmöte, med efterföljande seminarieprogram. Läs mer här:

Läs mer »

Ställningstagande från Skatteverket - ROT

2014-04-03

Skatteverket har omvandlat sitt brevsvar angående schablonberäkning av arbetskostnaden vid ROT-arbete till ett ställningstagande. Schablonerna har samtidigt uppdaterats till 35 % för berg-, mark- och sjövärmepumpar och 30 % för luftvärmepumpar. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Läs mer »

SVEP och KVföretagen - ett steg närmare ett samgående

2014-03-13

Vid ett extra föreningsmöte i Svenska Värmepumpföreningen togs på onsdagen ytterligare ett steg mot ett samgående med Kyl & Värmepumpföretagen (KVF). Detta genom att man beslutade att upplösa SVEP samt överföra medlemmarna till KVF. Beslutet var enhälligt. För att samgåendet ska bli verklighet krävs ytterligare ett beslut vid årsmötet i maj.

Läs mer »