SVEP Information & Service AB
Rosenlundsgatan 40   |   118 53 Stockholm
Tel: 08-522 275 00   |   Fax: 08-5500 87 45   |   info@svepinfo.se
Kansliinformation »
 

Välkommen till SVEP

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

Vi har flertalet av landets tillverkare, importörer, återförsäljare som medlemmar och även företag och organisationer med intressen i värmepumpbranschen.

Vi samarbetar med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik, svarar för utbildning och certifiering av installatörer, utarbetar bla garantier i samråd med Konsumentverket, administrerar VPN - Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.

NEJ till ROT-bedrägeri!

rot-logga

Håll utkik efter vårt märke så är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag. Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska Värmepumpföreningens rekommendationer. 

Det har framkommit att en del företag använder ROT-avdraget på ett otillbörligt sätt. Genom att mygla med den faktiska fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden. Detta är naturligtvis olagligt och kan leda till att även du som kund ställs som ansvarig.

Det som SVEP rekommenderar och som Skatteverket godtagit, är vid en totalentreprenad en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 30 % för luftvärmepumpar. I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart. En fördelning av arbetskostnaden och arbetsinsats som uppenbarligen inte är realistisk kan drabba dig som köpare.

Företagen som använder vårt ovanstående märke garanterar att ROT-avdraget är korrekt.

 

Värmepumpar i media

Energieffektivisering för fastighetsägar

Slussen.biz - 2014-03-17

Ta en paus i mässbesöket, ta en fika och lyssna på det senaste om energieffektivisering på luftkonditionerings och värmepumpsystem.

Läs mer »

Fastighetstisdag på Nordbygg

Slussen.biz - 2014-03-13

Kyl & Värmepumpföretagen bjuder in fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till Fastighetstisdag på Nordbygg den 1 april

Läs mer »

Mäklarna räknar med ökat bostadsutbud

Svenska Dagbladet - 2014-01-03

Bankernas restriktiva utlåning är en av de faktorer som väntas påverka bostadsmarknaden mest under 2014. Det visar en pejling bland landets fastighetsmäklare som Mäklarsamfundet gjort.

Läs mer »

Svensken älskar sina bergvärmepumpar

Di.se - 2013-12-16

Energimyndigheten har testat bergvärmepumpar under ett år och utvärderingen visar att hushållen i snitt gjorde en energibesparing på 62 procent. För den bästa anläggningen var besparingen 70 procent och för den sämsta 48 procent.

Läs mer »

Ladda ner material:

Hitta broshyrer, blanketter och andra dokument.

Gå »

 
 

Årets viktigaste dag!

2014-04-16

Den 23 maj är du som medlem i Svenska Värmepumpföreningen och/eller Kyl & Värmepumpföretagen inbjuden till att ta det historiska beslutet om att slå samman föreningarna. Dagen börjar med års- respektive extra föreningsmöte, med efterföljande seminarieprogram. Läs mer här:

Läs mer »

Ställningstagande från Skatteverket - ROT

2014-04-03

Skatteverket har omvandlat sitt brevsvar angående schablonberäkning av arbetskostnaden vid ROT-arbete till ett ställningstagande. Schablonerna har samtidigt uppdaterats till 35 % för berg-, mark- och sjövärmepumpar och 30 % för luftvärmepumpar. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Läs mer »

SVEP och KVföretagen - ett steg närmare ett samgående

2014-03-13

Vid ett extra föreningsmöte i Svenska Värmepumpföreningen togs på onsdagen ytterligare ett steg mot ett samgående med Kyl & Värmepumpföretagen (KVF). Detta genom att man beslutade att upplösa SVEP samt överföra medlemmarna till KVF. Beslutet var enhälligt. För att samgåendet ska bli verklighet krävs ytterligare ett beslut vid årsmötet i maj.

Läs mer »